Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7

Onsdag 11 september, kl 15-17
Christina Rosén, Arkeologerna: Torpet Tjuvkil. Om uppdragsarkeologins möjligheter att undersöka de obesuttnas lämningar
PM Christina Rosén (871 Kb)

Onsdag 18 september, kl 15-17
Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo: Mesolitikum og den ville tanke i bergkunsten

PM Ingrid Fuglestvedt (98 Kb)

Onsdag 25 september, kl 15-17
Hans Ruin, Södertörns högskola: Benens hermeneutik: arkeologi och nekropolitik

Onsdag 2 oktober, kl 15-17
Presentation av nya doktorander

Onsdag 9 oktober, kl 15-17
Georgia Galani: Economic Change and Monetary Transition from the Republic to the Empire: the Case of the Eastern Mediterranean

Onsdag 16 oktober, kl 15-17
Matthias S. Toplak, Eberhard Karls Universität Tübingen:  The Dead as Resource – The Utilization of Death and Burial for the Construction of Social Identity and Legitimacy in Viking Age Scandinavia

Onsdag 23 oktober, kl 15-17
Magnus Lundgren, Ancient DNA National facility, SciLifeLab: A core facility for Ancient DNA analysis

Onsdag 30 oktober, kl 15-17
Britta Kihlstedt, Kulturmiljövård Mälardalen: Den gropkeramiska lokalen Norvik: resultat och reflektioner (preliminär titel)

Onsdag 6 november, kl 15-17
Textseminarium

Onsdag 13 november, kl 15-17
Markku Niskanen, Uleåborgs universitet: Temporal Trends in Human Body Size and Shape in Europe from the Middle of the Last Ice to the Present

Onsdag 20 november, kl 15-17
Textseminarium

Onsdag 27 november, kl 15-17.     OBS! Lokal: De Geersalen, Geovetenskapens hus
Arne Jarrick: Vad gör jag nu? En historikers blick på kunskapens öde i framtiden

Onsdag 4 december, kl 15-17
Textseminarium

Onsdag 11 december, kl 15-17
Dimitra Mylona, INSTAP Study Center for East Crete: Animal sacrifice in Bronze Age Greece. Archaeological data and the challenge of their interpretation

Onsdag 18 december, kl 15-17
Kenneth Jonson: Forskningen i numismatik de senaste 50 åren ur ett nordeuropeiskt perspektiv

Välkomna!

Mats Burström, László Bartosiewicz, Kenneth Jonsson, Kerstin Lidén, Lena Sjögren