Tisdagen den 18/2 kl. 15.30-17, i sal 435 Wallenberglaboratoriet,
håller prof. Christer Bruun, Dept of Classics, University of Toronto, en gästföreläsning med temat:

Medborgaranda i Ostia under kejsartiden

Föreläsningen kommer att behandla speciellt epigrafiska och arkeologiska källor,
som källa för det som i engelskspråkig forskning kallas för Civic Identity.

Varmt välkomna!