Heritage Conflicts and Dilemmas:

 
David Lowenthal
 
 

Selfish Stewards and Global Needs

 

Heritage is an increasingly all-embracing concern the world over. Scholars and statesmen everywhere pledge support for humanity's collective natural and cultural legacies. Yet heritage by its very origins and nature is divisive and contentious. Passionate claims of exclusive possession and delusive mythic histories create and sustain crucial social identities. Efforts to pacify and harmonize heritage rivals commonly founder. Sanctions against destruction and pillage have little force against nationalist and tribalist self-interest. Yet rapid changes in technology, resource use, communications and climate make public acceptance of universally shared heritage ever more urgent.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, har nöjet att bjuda in till en öppen föreläsning med professor emeritus David Lowenthal, tidigare professor i geografi vid University College London och Secretary för American Geographical Society. Lowenthal är för en svensk publik mest känd för sina två stora arbeten The past is a foreign country (1985) och The heritage crusade and the spoils of history (1996).

David Lowenthal har under sin långa karriär framför allt intresserat sig för frågor kring kulturmiljö, kulturarv och landskapsutveckling, och har bidragit med banbrytande insikter kring hur människor förhåller sig till dessa såväl intellektuellt som kulturellt. Han har särskilt intresserat sig för frågor om tid och autenticitet. Lowenthal har arbetat mycket med bevarandefrågor och har haft många uppdrag som sakkunnig och rådgivare åt bl.a. UNESCO, ICOMOS och British Museum. Sedan 2001 är han medlem av British Academy.

Professor Lowenthals föreläsning utgår ifrån hans intresse för kulturarv samt relationen mellan natur, kultur och människa. Den hålls inom ramen för ett samarbete mellan arkeologiämnet vid Stockholms universitet och KTH Environmental Humanities Laboratory (vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH).

Föreläsningen hålls på engelska och äger rum den 11 september 2012 kl 15-17 i Botans hörsal, Lilla Frescativägen 5 http://www.botan.su.se/om-oss/hitta-till-oss. Ingen föranmälan behövs till föreläsningen.

David Lowenthals föreläsning vid Stockholms universitet finns nu på nätet
Länk till föreläsningen
 

Varmt välkomna!
Anders Andrén, professor i arkeologi