Torsdagen den 16 januari kl 14.00 i föreläsningssalen plan 2,
Wallenberglaboratoriet, föreläser Associate Professor Thanik
Lertcharnrit, Department of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok
,
Thailand under rubriken "Life and Death in Iron Age Southeast Asia: A
View from Recent Archaeological Excavations in Central Thailand
".
Föreläsningen anordnas med bidrag från Kungl. Vitterhetsakademien.