Föreläsningens titel är:

Gotlands bildstenar: En introduktion till kronlogi och bildvärld.

Måndagen den 10 september klockan 09:30 i seminarierummet på plan 3.

Välkomna.