Den Frygiska Modergudinnan
Vilka var frygierna och deras stora modergudinna Kybele?

Frygierna (900-500 f Kr) i Mindre Asien dyrkade modergudinnan Kybele, som senare kom att bli en viktig konkurrent till kristendomen. Kulten beskrevs av senantika författare som orgiastisk, där utövarna bl a ägnade sig åt självkastrering. Denna bild har av moderna forskare applicerats på den ursprungliga frygiska gudinnan, men stämmer denna uppfattning? Vi undersöker de frygiska arkeologiska lämningarna för att skapa oss en bild av gudinnan utifrån dessa.


Tid och Plats: 5 november 2012, kl. 10.00-10.40, Föreläsningssalen, Plan 3, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Wallenberglaboratoriet.