Maiken Hemme Bro-Jørgensen försvarar sin avhandling Ancient genomics of Baltic seals. Insights on the past Baltic grey seal and harp seal populations den 25 februari kl. 13.00.

Du kan följa disputationen genom att registrera dig via:

https://stockholmuniversity.zoom.us/webinar/register/WN_dyEeMTvLTY-4dUaEDUIeTA

Or an H.323/SIP room system:
    H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235
    Meeting ID: 614 5032 8475
    SIP: 61450328475@109.105.112.236 or 61450328475@109.105.112.235

När du registrerat dig får du en bekräftesle vi mejl, där finner du information om hur du loggar in till disputationen. OBS! Regsitrering och login startar kl. 12.30.

Tillkännagivandet av resultat kommer att ske vi zoom kl. 15.30: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/8218373933