Linda Qviström disputerar på avhandlingen, Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader. Opponenet är docent Martin Hansson från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.