För ett antal år sedan firade dåvarande Institutionen för antikens kultur och samhällsliv sitt 50-årsjubileum genom temadagen "Svenskar och antiken". Föredragen behandlade svenskar från 1600-talet och framåt, bland dem Strindberg och Sergel - fyra var författare, två skulptörer, en målare, en arkitekt och två var allmänt antikinspirerade personer. En person representerade 1600-talet, tre 1700-talet, två 1800-talet och fyra 1900-talet. Kort efter temadagen skedde stora förändringar. Antiken bildade en ny institution tillsammans med de arkeologiska ämnen i samband med flytten från Södra Husen till det s.k. Wallenberglaboratoriet i Lilla Frescati. Något försenat har nu "Svenskar och antiken" kommit ut och vi hoppas att den kommer att inspirera nya generationer till att söka inspiration från den rika källa som antiken utgör.

Lördag den 17 mars kl. 15.00 på Stockholms universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativägen 7, plan 4 (på andra sidan Roslagsvägen; T-bana Universitetet).

Välkomna!