Bokrelease av kongressvolymen Attitudes towards the past in Antiquity. Creating identities (red. Brita Alroth och Charlotte Scheffer). Kongressen Attitudes towards the past in Antiquity. Creating identities organiserades av prof. emer. Charlotte Scheffer år 2009 för att högtidlighålla antikämnets 100-årsjubileum i Sverige tillika Gösta Säflund, den första Viktor Rydberg professorn i antikvetenskap i Stockholm mellan 1948-1968. Den tryckta kongressvolymen, som innehåller 28 bidrag av mer än 30 författare från flera länder, kommer att vara till salu i anslutning till bokpresentationen.

 

I samband med bokpresentationen ges två föreläsningar med stöd av Gösta och Marie-Louise Säflunds minnesfond. Gösta and Marie Louise Säflund Lectures:

Prof. emer. Ingrid Edlund-Berry, University of Texas, Austin, inleder med föreläsningen

Antikens kultur och samhällsliv: ny forskning om Identitet och samhälle
Attitudes towards the past in Antiquity: Creating Identities

Prof. Edlund-Berry är välkänd specialist av etruskisk och italiensk arkeologi, religion och kultur.

 

Prof. Andrew Wallace-Hadrill, University of Cambridge, föreläser om

Immigrants in Imperial Rome: Citizenship, Culture and Identity

Prof. Wallace-Hadrill, är direktör av Herculaneum Conservation Project och tidigare direktör av British School at Rome (1995-2009).

 

Välkomna!