Torsdagen den 26 februari kl. 16-18 föreläser fil. dr. Fredrik Thomasson, Uppsala Universitet, om:
 
Svenska röster kring 1800 mot plundring av antikviteter i Osmanska riket
 
Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, plan 4, sal 435.
 
Välkomna!