Kvinnor som samlade pärlor: exempel från Täby (Uppland) och Ihre (Gotland).