Vi kommer att presentera vår pågående forskning, erbjuda en historisk tillbakablick på vår verksamhet, och visa vårt vardagliga arbete med arkeologiska djur- och människoskelett från förhistorisk och historisk tid.

Ni kommer ha möjlighet att prata med oss, ställa frågor och självklart titta på många spännande ben från olika arkeologiska kontexter.

Varmt välkomna!