Professor Véronique Boudon-Millot, Sorbonne, kommer till Stockholms universitet och föreläser om Galenos från Pergamon. Galenos var verksam som läkare i Rom under 100-talet e.Kr. Hans medicinska skrifter fick stor betydelse för skolmedicinen i Västeuropa och Främre Orienten under mer än tusen år.

Professor Véronique Boudon-Millot är Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR Orient et Méditerranée à l’Université de Paris-Sorbonne. Hon är filolog och har översatt flera av Galenos verk till franskan och även tolkat hans texter medicinhistoriskt.Galen of Pergamum (129-c. 210): physician of the emperors