Thomas Strand: Den vikingatida myntningen i Thuin, uppsats (II) i Arkeologi, VT 2015.