Schill, Richard: Vikingatida silvermynt i gravar i Gästrikland. En analys av gravmynts utseende, användning och förekomst, Kandidatuppsats i arkeologi HT 2020.