Här hittar nu samtliga artiklar ordnade efter år/nummer:
Register myntstudier (113 Kb)

Register ordnat efter författare:
Register myntstudier_sorterat på författare (121 Kb)