Här hittar nu samtliga artiklar ordnade efter år/nummer:
Register myntstudier (110 Kb)

Register ordnat efter författare:
Register myntstudier_sorterat på författare (119 Kb)