Avsikten med denna serie är att publicera denarfynden i Sverige. Varje nummer kommer att omfatta en eller flera skatter eller lösfynd.

Läs mer under NFG publikationer