Pia Bengtsson Melin och Kenneth Jonsson: Medeltida kollekttavlor från Gotland

Vid arkeologiska utgrävningar i kyrkor hittas ofta ett stort antal mynt. Henrik Klackenberg skrev en avhandling om fynden med medeltida mynt i svenska landsortkyrkor. Han uppfattade fynden som offerspill, d.v.s. mynt som hade förlorats i samband med offer i kyrkorna. På Gotland finns ett unikt material med 55 helt eller delvis bevarade medeltida kollektttavlor som användes när man tog upp kollekt. De äldsta är från början av 1200-talet och det står klart att en del av myntfynden i kyrkorna kommer från mynt som har tappats i samband med kollekten i kyrkorna. I artikeln beskrivs och illustreras hela det gotländska materialet av kollekttavlor (från övriga Sverige är endast ett fåtal kända). De sätts också in i ett större sammanhang.