Läs det senaste numret av Metallanalyser av mynt på webben. Nummer 2018:1, Metal analyses of Viking-Age coins, författare Eeva Jonsson.