B-uppsats VT 1996, skriven av Linda Andersson:
Klosterfynd. En jämförande studie mellan myntfynd i medeltida kloster och kyrkor på landsbygden.

C-uppsats HT 1995, skriven av Guy Engström:
Vikingatida mynt från Speyer. En studie baserad på det svenska fyndmaterialet.

C-uppsats HT 2001, skriven av Karen Knape:
Mynt från Tiel. En analys

B-uppsats VT 2000, skriven av Jonas Rundberg:
Magnus Erikssons myntning 1319-1340

B-uppsats VT 1994, skriven av Ewa Wennerstrand:
Stademynt i svenska skatter från yngre vikingatid

C-uppsats HT 1994, skriven av Ewa Wennerstrand:
Tre skattfynd från Västernorrland. En korologisk jämförande studie av skattfynd i Sverige, Danmark och på västslaviskt område från yngre vikingatid