Äldre uppsatser digitaliseras och sorteras in i vårt uppsatsarkiv.

C-uppsats HT 1997, skriven av Frédéric Elfver:
Andernach - kungens och/eller hertigens myntort? En kronologisk och metrologisk studie av den tyska myntningen i Andernach,Oberlothringen, baserad på svenska skattfynd