Kursen avser att ge en översikt över numismatikens metoder. I kursen får studenten lära sig om metoder för myntdatering, metallanalyser och tolkning av fyndplats och fyndomständigheter samt metalldetektorers användningsområde inom disciplinen. Studenten får även kunskaper för att kunna kritiskt bedöma mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial.

Ansökan görs via antagning.se från den 15 juli.