Med följande motivering från Svenska Numismatiska Föreningen, SNF: ”För ett flerårigt framstående arbete inom numismatiken med ett flitigt författande av artiklar samt presentationer och föredrag. Tillsammans med ett brett kontaktnät har det bidragit till att stärka numismatiken” har Bo Gunnarsson blivit utnämnd till korresponderande ledamot för, SNF.