Nu finns Numismatiska forskningsgruppens verksamhetsberättelse för år 2020 utlagd på webben.