Maud  Ajax: Irländska mynt i svenska fynd. En studie av de vikingatida depåernas innehåll av irländska mynt,Uppsats (II) i arkeologi, VT 2015