Frid, Marcus: Mynten från Goslar. Den kungliga myntningen i Goslar under vikingatiden, Kandidatuppsats i Arkeologi, HT 2017.