Senmedeltida örtugar och fyrkar; Fynden i Sverige ca 1370 – 1520; En jämförande studie, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2012.