Kerstin Calleberg: Myntskatter i kristna gravar? Tolkningar om varför det förekommer myntskatter i kristna gravar när de inte borde finnas där, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2015