Tid och plats:
Onsdag 18 mars, kl 15-17, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus