Professor Kenneth Jonsson, Numismatiska forskningsgruppen, fyllde 65 år den 25 maj. Med anledning härav erhöll han en festskrift utgiven av Svenska Numismatiska Föreningen. Den har redigerats av Tuukka Talvio och Magnus Wijk som klarat bedriften att få den klar till högtidsdagen, vilket ofta är ett stort problem. Titeln är Myntstudier och den består av 25 artiklar om numismatik författade av kollegor och vänner vid bl.a. universitet och museer i de nordiska länderna, Estland, Frankrike, Lettland, Polen, Ryssland, Tyskland och USA. De är skrivna på de nordiska språken samt engelska och tyska och tyngdpunkten ligger på vikingatid och medeltid som är jubilarens främsta intresseområden.

Festskriften överlämnades vid en mottagning, arrangerad av Svenska Numismatiska Föreningen, där bl.a. redaktörerna och ett flertal författare deltog. Intresserade kan köpa festskriften från Svenska Numismatiska Föreningen.