Rönnlöf, Jesper: Östergötlands medeltida skatter. En analys av källvärdet av medeltida depåfynd i Östergötland, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2020