Jens Christian är 56 år gammal och han har sin examen från Köpenhamns universitet. Han började sin karriär med att arbeta på museer i Frankrike och England. Därefter har han under många år haft en tjänst på Nationalmuseet i Köpenhamn. I samband med detta har han fått en bred erfarenhet av det numismatiska materialet. Hans arbete har också i stor utsträckning inneburit arbete med fyndmynt. Då har stor vikt lagts vid den arkeologiska kontexten i samband med tolkningen av mynten. I sin forskning har Jens Christian använt sig av mynts och myntfynds stora potential som källor till kunskap om forntidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.

Jens Christian planerar att, tillsammans med övriga aktörer inom fältet, fortsätta det viktiga arbetet med publiceringen och forskningen om vikingatida myntfynd i Sverige, som Numismatiska forskningsgruppen har ägnat sig åt i många år. Svenska fynd av vikingatida mynt (inom numismatiken definierat som perioden 800 – 1150) är enastående i världen. Det gäller såväl antalet myntfynd (Gotland, Skåne…) som den noggranna dokumentationen som saknar motstycke internationellt. För närvarande finns det fler fynd av tyska-, engelska- och islamiska mynttyper i Sverige än vad det gör i de länder som mynten ursprungligen präglades i.

Det är också mycket glädjande att Kenneth Jonsson fortsätter sitt arbete på Numismatiska forskningsgruppen som professor emeritus.