Tid: måndagen den 9 mars kl. 15.00-17.00

Plats: seminarierum D900, Historiska Institutionen, Stockholms universitet