Vad har forskningen i numismatik bidragit med till kunskapen om äldre tider i norra Europa?

Tid och plats:
Onsdag 18 mars, kl 15-17, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus