Cecilia Burman: Silverskatter i Tjust, Småland. En undersökning av koncentrationen av vikingatida silverskatter i Tjust, Uppsats (II) Arkeologi, VT 2016.