Från handling i kyrka till handel i stad. Myntfynd i Sverige under perioden 1450-1560, Masteruppsats i arkeologi, VT 2016.