CNS-projektets målsättning är att publicera alla vikingatida myntfynd från Sverige. Den första tryckta volymen utkom 1975, men redan långt dessförinnan har många fynd publicerats i en rad olika publikationer såväl i monografiform som i form av artiklar. Även efter 1975 har många fynd publicerats utanför CNS. De är ofta publicerade i tidskrifter som kan vara svåråtkomliga för många och därför kommer efterhand fler och fler av dem att bli tillgängliga i PDF-format här.

För att tas med här krävs att de innehåller beskrivningar av mynten och inte bara allmänna kommentarer om fynden. I flera fall är det emellertid av olika skäl inte fråga om kompletta fyndlistor. Främst handlar det om skattfynd, men även artiklar som behandlar lösfunna mynt kommer att redovisas.

Gotland Läs artiklar
Halland Läs artiklar
Skåne Läs artiklar
Småland Läs artiklar
Södermanland Läs artiklar
Uppland Läs artiklar
Västergötland Läs artiklar
Västmanland Läs artiklar
Öland Läs artiklar
Östergötland Läs artiklar