Verksamhetsberättelse
 
  

Verksamhetsberättelserna trycktes t.o.m. 2003, därefter kommer de enbart att läggas ut som PDF-filer på hemsidan. Även alla tryckta årgångar kan laddas ner från hemsidan i form av PDF-filer, som kan skrivas ut av alla intresserade.
1988-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
* Forskningshistorik 1500-t-1800-t början
1993-1994
* Forskningshistorik 1800-t mitt
* Eik Magnussons myntning i Lund 1357-1359
1994-1995
* Forskningshistorik 1800-t slut
* Magnus Erikssons myntning 1340-1354
1996
* Forskningshistorik 1900-t början
* Norge eller Sverige? Brakteater från 1300-talets mitt
1997
* Forskningshistorik ca 1925-1950
* Medeltida baltiska mynt i svenska fynd
1998
* Myntfynd i Västergötland
* Från Samarqand till Stora Sojdeby
1999
* Myntfynd i Halland
* Myntfynden från Naverstads kyrka
2000
* Myntfynd i Södermanland
* Otto-Adelheid-Pfennige
2001
* Myntfynd på Öland
* Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618
2002
* Myntfynd i Västmanland
* Myntningen i Lund 1146-1241
2003
* Myntfynd i Småland
* Jordfunna islamiska mynt - vunna projektresultat
2004
* Myntfynd i Dalarna
2005
* Myntfynd i Lappland, Norrbotten och Västerbotten
2006
* Myntfynd i Skåne I
2007
* Myntfynd i Skåne II
2008
* Myntfynd i Gästrikland och Hälsingland

2009
*Myntfynd i Dalsland och Värmland

2020
* Numismatikkens metoder: møntdatering –ved hjælp af segl, overpræg, skattefund, vægt, lødighed, skriftlige kilder