• Silfverswärd Dahlgren, Clara: Kungens kristna mynt. En analys av kristen symbolik och dess innebörd på vikingatida skandinaviska mynt, Uppsats (II) i Arkeologi VT2021