Medeltid

  • Lindstedt, Janett: Sverige eller Norge? En studie av en brakteatergrupp från 1300-talets mitt, C-uppsats HT 1996.
  • Siik, Katja: Handelsvägar och pilgrimsfärder, Norska medeltidsmynt funna inom Sveriges gränser, C-uppsats HT 2000.