Vikingatid

  • Koronen, Anja: Engelska mynt i Nordiska fynd, uppsats HT 1996.
  • Persson, Cecilia: Engelska mynt i svenska skatter, C-uppsats HT 1992.