Vikingatid

Prgomet, Lidia: Böhmiska mynt i fynd från vikingatiden, C-uppsats HT 1992.