Medeltid

  • Carlsson, Susanne: Medeltida baltiska mynt i svenska fynd, B-uppsats VT 1997.
  • Lindblad, Robin: ”Engelsmän & Fransoser” En studie av högmedeltida engelska, skotska, irländska, flandriska och franska mynt i svenska fynd, B-uppsats VT 2007.