Folkvandringstid

 • Klang, Adrian: Guldfynd på Gotland. En jämförande studie av guldfynden från folkvandringstiden, Uppsats (II) i arkeologi VT 2013.

Vikingatid

 • Eriksson, Eva: Från mynt till pynt. Hängen på vikingatida bysantinska och anglosaxiska mynt, B-uppsats VT 2002.
 • Grönwall, Petra: Vikingatida silverskatter på Gotland – en forskningshistorisk studie av de vikingatida silverskatterna, B-uppsats VT 1996.
 • Karlsson, Sven: Vikingatida silvermynt funna på Öland. En korologisk och kronologisk studie, B-uppsats 1990.
 • Karlsson, Sven: Vikingatida silvermynt. En studie av myntfynd gjorda på Öland och Kalmarkusten, C-uppsats VT 1992.
 • Klang, Adrian: Plundring av skattfyndsplatser i Sverige. En studie med utgångspunkt från Gotland, Kandidatuppsats i Arkeologi HT 2013.
 • Koronen, Anja: Hur och var? En studie av lösfynd av mynt som deponerats mellan 800-1140 i Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm och Själland, D-uppsats VT 1997.
 • Lindstedt, Janett: Vikingatida mynt i gravar. Ett försök att belysa kristnandeprocessen på Gotland och Mälardalen utifrån ett numismatiskt perspektiv, D-uppsats VT 1997.
 • Lindström, Magnus: Ryska fynd med vikingatida mynt präglade i Skandinavien, Kandidatuppsats i arkeologi HT 2010.
 • Maldonado, Gonzalo: ”Félag” – en studie utifrån gotländska och norrländska mynt. Kandidatuppsats i arkeologi HT 2014

 • Rehnberg, Tommy: Ur numismatiskt perspektiv, uppsats fördjupningskurs i arkeologi VT 2005. *(Skriven vid Högskolan på Gotland)
 • Salmi, Eeva: Halskedjan i silverskatten från Linnaniemi. Vad säger mynten?, B-Uppsats VT 2009.
 • Wennerstrand, Ewa: Tre skattfynd från Västernorrland. En korologisk jämförande studie av skattfynd i Sverige, Danmark och på västslaviskt område från yngre vikingatid, C-uppsats HT 1994.