Artiklarna från samtliga nummer av Myntstudier finns listade i registret:
Register myntstudier (110 Kb)

Register sorterat på författare:
Register myntstudier_sorterat på författare (119 Kb)