omslag Roman Denarii 1

Romerska denarer, nästan uteslutande präglade under de två första århundradena e.Kr., är de äldsta mynt som importerades till Sverige. Ett mycket litet antal fynd med samtida romerska mynt i guld och brons är också kända.

Avsikten med denna serie är att publicera denarfynden i Sverige. Varje nummer kommer att omfatta en eller flera skatter eller lösfynd.

 

Roman Denarii 2018:1
Imitations of Roman Denarii found in Sweden

Roman Denarii 2015:1
Hoard: Gotland, Garde par., Robbenarve

Roman Denarii 2013:2
Hoard: Gotland, Hogrän par., Djupbrunns

Roman Denarii 2013:1
Hoard: Gotland, Fröjel par., Mulde