omslag Roman Denarii 1
 
Romerska denarer, nästan uteslutande präglade under de två första århundradena e.Kr., är de äldsta mynt som importerades till Sverige. Ett mycket litet antal fynd med samtida romerska mynt i guld och brons är också kända.

Avsikten med denna serie är att publicera denarfynden i Sverige. Varje nummer kommer att omfatta en eller flera skatter eller lösfynd.