Ett område inom numismatiken som länge har varit eftersatt är haltundersökningar. Haltanalyser är viktiga för att se hur myntningen förändras över tid och bedöma den ekonomiska utvecklingen.

De kan också användas för att fastställa myntens valör och de kan avgöra präglingstid och ursprungsland/område. I ett längre perspektiv kan de också användas för att bedöma varifrån metallen till mynten kommer.

 

Metallanalyser av mynt 2018:1
Metal analyses of Viking-Age coins
Appendix

Metallanalyser av mynt 2017:3
Haltanalyser av gotländska mynt ca 1150–1554
Appendix

Metallanalyser av mynt 2017:2
Haltanalys av svenska örtugar från Erik av Pommern 1396–1439
Appendix

Metallanalyser av mynt 2017:1
Haltanalyser av danska mynt 1448–1523
Appendix

Metallanalyser av mynt 2016:1
Haltanalyser av danska mynt ca 1400–1448
Appendix

Appendix
I samtliga appendix redovisas analysresultatet för varje enskilt mynt. Det innehåller också planscher med foton av varje mynt.