Landskap

Socknar

 
15.1 Uppland Adelsö  
15.2   Almunge-Aspö  
15.3   Balingsta-Börstil  
15.4   Dalby-Djurö  
15.5   Ed-Estun  
15.6   Faringe-Färentuna  
15.7   Gamla Uppsala-Gustavsberg  
15.8   Hacksta-Hökhuvud  
15.9   Ingarö  
15.10   Jumkil-Järlåsa  
15.11   Kalmar-Kårsta  
15.12   Lagga-Löt  
15.13   Malsta-Möja  
15.14   Nora-Närtuna  
15.15   Odensala-Orkesta  
15.16   Ramsta-Rö  
15.17   Sankt Olof-Söderfors  
15.18   Teda-Tärna  
15.19   Ununge-Uppsala  
15.20   Vada-Vätö  
15.21   Yttergran  
15.22   Åkerby-Åland  
15.23   Älvkarleby-Ärentuna  
15.24   Öregrund-Övergran